Περικλής Έλληνας

Εκπαιδευτής

Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος, ImarComms
Διεθνής Συνεργάτης & Εγκεκριμένος Εκπαιδευτής, Digital Marketing Institute

Έφη Κυρικάκη

Εκπαιδεύτρια

Δρ. Μιχάλης Αρβανίτης

Εκπαιδευτής

Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου

Εκπαιδεύτρια

Μαρία Προδρόμου

Εκπαιδεύτρια

Κωνσταντίνος Καράμπαλης

Εκπαιδευτής

Γεώργιος Μπαρτζάς

Εκπαιδευτής

Μίμης Θεοδότου

Εκπαιδευτής

Λάκης Αργυρού

Εκπαιδευτής