ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στο διάγραμμα παρουσιάζονται οι αριθμοί των συμβολαίων που υλοποίησε ή υλοποιεί  ο Αναπτυξιακός Οργανισμός RTD Talos κάτω από Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Έργα EU), Κρατικά Προγράμματα (Έργα CY) και Διαγωνισμούς του Δημοσίου (Έργα ΔΤ) κατανεμημένα σύμφωνα με τις προγραμματικές περιόδους (7ετίες)

Στο διάγραμμα παρουσιάζονται η αξία των συμβολαίων των έργων που υλοποίησε ή υλοποιεί  ο Αναπτυξιακός Οργανισμός RTD Talos κάτω από Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Έργα EU), Κρατικά Προγράμματα (Έργα CY) και Διαγωνισμούς του Δημοσίου (Έργα ΔΤ) την περίοδο 2021-2027

Συντελεστές επιτυχίας σε ανταγωνιστικά έργα 2021-2027

2022 2023 2024
% Εγκεκριμένων προτάσεων ευρωπαϊκών προγραμμάτων
20%
33%
-
% Εγκεκριμένων προτάσεων κρατικών προγραμμάτων
0%
50%
100%
% Εγκεκριμένων προσφορών δημόσιου τομέα
62%
58%
70%

Βραβεία

Πιστοποιήσεις​

Μέλος​