Μίμης Θεοδότου

Εκπαιδευτής

Ο Μίμης (Μιχαλάκης) Θεοδότου έχει μεγάλη εμπειρία στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας και στις εργασιακές σχέσεις. Στο πλαίσιο των εργασιών του, μεταξύ άλλων, συντονίζει τις διοικητικές εργασίες ή συμμετέχει στην προετοιμασία ερευνητικών προτάσεων και στην υλοποίηση ερευνητικών σχεδίων για την ισότητα των φύλων. Είναι Ταμίας του Ιδρύματος Ισότητας «ΥΠΑΤΙΑ»

Παρέχει διάφορα σεμινάρια και κατάρτιση στο πλαίσιο της σεξουαλικής παρενόχλησης, της ισότητας των φύλων, του εκφοβισμού και της παρενόχλησης σε εργαζόμενους και εργοδότες. Έχει εκφωνήσει αρκετές δημόσιες διαλέξεις ανοικτές στο κοινό και ήταν ομιλητής σε διάφορα συνέδρια. Έχει μεγάλη συμμετοχή στην οργάνωση δραστηριοτήτων αυξανόμενης ευαισθητοποίησης κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, της σεξουαλικής παρενόχλησης και της ένταξης.

Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες ευρωπαϊκά προγράμματα ως μέλος ή ερευνητής.

Πρόσφατα συμμετέχετε ως ερευνητής ή εκπαιδευτής ή μέλος της ομάδας εργασίας, σε διάφορα project.

Πρόγραμμα ΑΣΤΡΑΠΗ :Ευρωπαϊκή εργαλειοθήκη για την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής πρόληψης και αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας.

Πρόγραμμα SEN-CIT: Η ευαισθητοποίηση των πολιτών στον τομέα της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στην κοινωνία υποδοχής (Ανταλλαγή ορθών πρακτικών στην εκπαίδευση ενηλίκων

«Έρευνα για τις οικονομικές συνέπειες του διαζυγίου και στους δύο συζύγους – οικονομικές ανισότητες των διαζευγμένου συζύγου με βάση το φύλο»

Πρόγραμμα SIMRA: «Υποστήριξη της ένταξης των μεταναστών γυναικών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο ».