Ένα επιχειρηματικό σχέδιο μοιάζει με έναν οδικό χάρτη: μπορείτε να ξεκινήσετε να οδηγείτε χωρίς έναν, αλλά είναι πιο πιθανό να χαθείτε στη διαδρομή.

Για να αποφύγετε τα ταξίδια σε κύκλους, αναπτύξτε ένα επιχειρηματικό σχέδιο από την αρχή. Αυτό θα σας βοηθήσει να επικεντρωθείτε στις περιπλοκές της επιχείρησής σας και θα σας επιτρέψει να κάνετε κρίσιμη έρευνα πριν από τις συναλλαγές.

Συνήθως, ένα επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει ενδελεχείς πληροφορίες για την πρόταση αξίας, την αγορά, τον ανταγωνισμό, τους πελάτες και τα χαρακτηριστικά τους, το επιχειρηματικό μοντέλο, τους στόχους μάρκετινγκ, logistics, τις επιχειρησιακές στρατηγικές, τις προβλέψεις ταμειακών ροών και μια συνολική στρατηγική ανάπτυξης. Στους στόχους του περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

 

Σχεδίαση

για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και επέκταση

Ίδρυση

του οχήματος που θα αναλάβει το εγχείρημα (νέα εταιρεία)

Υποστήριξη

στη λήψη αποφάσεων και στην αποφυγή λαθών

Πρόσβαση και Απόκτηση

χρηματοδότησης και προσέλκυσης επενδυτών

Αξιολόγηση

κινδύνων και μετριασμός τους στο ελάχιστο