Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου

Εκπαιδεύτρια

Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΕΠΚ) και από το 2016 είναι Διευθύντρια της Μονάδας Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΠΚ. Συντονίζει την κατεύθυνση της Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Ηγεσίας στο ΜΑ Επιστήμες της Αγωγής.

Έχει αξιολογήσει πολλά ερευνητικά προγράμματα και συμμετέχει ως εκπαιδεύτρια σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης για εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολικών μονάδων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις διαδικασίες του προγραμματισμού, της αξιολόγησης και της λήψης αποφάσεων, στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, στην εισαγωγή καινοτομιών στα σχολεία, στη σχολική βελτίωση και στη ΔΟΠ. Έχει δημοσιεύσει τέσσερα βιβλία, άρθρα σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και συμμετέχει με εισηγήσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Διδάσκει από το 2018 το πρόγραμμα «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης» διάρκειας 14, 42, 77, 98 ωρών και τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης RTD Talos.