ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ...

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός RTD Talos ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2000 ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης υπό την επωνυμία RTD Talos Ltd. Ο RTD Talos ιδρύθηκε μέσα σε μια περίοδο στην οποία το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον μεταλλασσόταν σε μια νέα οικονομία και οι κυπριακές επιχειρήσεις, ειδικά οι μικρομεσαίες, αντιμετώπιζαν σημαντικότατα προβλήματα ανταγωνιστικότητας. Παράλληλα το κυπριακό δημόσιο βρισκόταν μπροστά αρχικά στη πρόκληση της εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο και αργότερα στην υλοποίηση της αναπτυξιακής του πολιτικής στα πλαίσια της ευρύτερης ευρωπαϊκής προσπάθειας. 

Ο RTD Talos από της ίδρυσης του ακολουθεί μια δυναμική πορεία ανάπτυξης και γρήγορα καθιερώθηκε ως ένας από τους αξιόπιστους εταίρους της αγοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Κύπρο. Η Εταιρεία, διέγνωσε νωρίς τις ανάγκες σύνδεσης της κυπριακής οικονομίας με την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά και έδωσε τεράστια έμφαση στην αξιοποίηση των προοπτικών που διανοίγονταν μέσα από την πλήρη ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ο RTD Talos στελεχωμένος από μια ομάδα νέων επιστημόνων και ένα δυναμικό δίκτυο εξωτερικών συνεργατών αναπτύσσει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών υποστήριξης και συμβουλευτικής προς: 

 • Το κυπριακό δημόσιο σε θέματα οικονομικής, κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής, καινοτομίας και μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
 • Τις κυπριακές επιχειρήσεις με έμφαση στα θέματα στρατηγικής, έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης. 

 

 

 

 

 

Στόχος της όλης προσπάθειας της εταιρείας είναι να βοηθηθούν οι κυπριακές επιχειρήσεις ώστε να: 

 •  αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους δίνει η ένταξη τους στην Ευρωπαϊκή Οικονομία, 
 •  ενισχύσουν τις δραστηριότητες έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης 
 •  αναπτύξουν νέα προϊόντα, υπηρεσίες και διεργασίες, 
 •  προχωρήσουν στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό 
 •  αυξήσουν το μερίδιο της αγοράς τους, 
 •  ενισχύσουν την υπάρχουσα υποδομή τους, 
 •  αυξήσουν την επιχειρηματική τους ικανότητα, 
 •  μειώσουν το κόστος της διαχείρισης των εργασιών τους, 
 •  ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους, 
 •  βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών ή/και των προϊόντων τους, 
 •  αποκτήσουν μεγαλύτερο προσανατολισμό προς τις απαιτήσεις της ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς. 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στοιχεία του Αναπτυξιακού Οργανισμού RTD Talos 

 • Επωνυμία: RTD Talos Ltd 
 • Έτος Ίδρυσης: 2000 
 • Νομική Μορφή: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Λτδ)
 • Αριθμός Εγγραφής: 115315 
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 12115315Υ 
 • Αριθμός Φ.Π.Α.: 10115315W 
 • Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 932015/1/7022 
 • Διεύθυνση Έδρας: Διογένους 1, Εμπορικό Κέντρο Κύκκου, Μπλοκ A, 4ος Όροφος, Λευκωσία, Κύπρος
 • Γενικός Διευθυντής: Δρ. Αλέξανδρος Μιχαηλίδης
 • Τηλέφωνo: 22454333 
 • Τηλεομοιότυπο: 22660009
 • Ηλεκτρονική Διεύθυνση:talos@talos-rtd.com
 • Ιστοσελίδα:www.talos-rtd.com 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ​

 • 2000Ίδρυση 
 • 2009 – In Business Awards: καλύτερη ΜΜΕ του 2008
 • 2011 – Πιστοποίηση με το πρότυπο ISO 9001
 • 2014 – έλαβε στο Λονδίνο, το Global Innovation Award, ένας θεσμός των Lloyds, ως συντονιστής του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έργου LYNCEUS
 • 2015 – Βραβείο Μηχανικής του ΕΤΕΚ 
 • 2016 – Πιστοποίηση Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης RTD Talos και Δομής Επαγγελματικής Κατάρτισης από την ΑνΑΔ
 • 2020 – Πιστοποίηση με το πρώτυπο ISO 9001:2020
 • 2021 – Δημιουργείται το Τμήμα Τεχνολογικής Ανάπτυξης
 • 2022 – Δημιουργείται το Τμήμα Έργων Πληροφορικής
image00010
image00001

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή του Αναπτυξιακού Οργανισμού RTD Talos είναι η με αφοσίωση και συνέπεια προσφορά υπηρεσιών ψηλής ποιοτικής στάθμης, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και την υποστήριξη του κυπριακού δημόσιου τομέα στην αναπτυξιακή του προσπάθεια. 

Στόχος του Αναπτυξιακού Οργανισμού RTD Talos είναι να καταστεί ο μεγαλύτερος αναπτυξιακός οργανισμός παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Κύπρο. 

image00012

ΓΡΑΦΕΙΑ

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός RTD Talos στεγάζεται σε σύγχρονες γραφειακές εγκαταστάσεις 435m2 στην οδό Διογένους 1,στο Εμπορικό Κέντρο Κύκκου, Μπλοκ Α, 4ος Όροφος στην Έγκωμη.