Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης

Το ΚΕΚ RTD Talos έχει σχεδιάσει μια πολυθεματική πρόταση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών των επιχειρήσεων πελατών.

Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που καθορίζει η ΑνΑΔ και μπορούν να τύχουν επιδότησης.

Η Διεύθυνση και τα στελέχη του ΚΕΚ RTD Talos είναι στη διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σε ότι αφορά:

  • Στα εκπαιδευτικά προγράμματα.  Είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε επί τόπου επισκέψεις στις επιχειρήσεις και συμμετέχουμε σε συναντήσεις ώστε να μελετηθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε οργανισμού και να γίνει σχεδιασμός εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.
  • Την εγγραφή της επιχείρησης και των εργοδοτουμένων στην ψηφιακή πύλη «Ερμής».

Ημερομηνίες

Πελάτες

Τίτλοι

Αριθμός Συμμετεχόντων

Φωτογραφίες

25/05/23-28/09

Daltons

Barbershop

Πρόγραμμα Κατάρτισης για Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης

4

Δείτε εδώ

02/05/23, 04/05/23

ΡΙΚ

Διαδικασία Διεξαγωγής Πειθαρχικών Ερευνών Ενημέρωση σε Θέματα Εργασιακού Εκφοβισμού

45

Δείτε εδώ

15/9/20 – 30/11/20 

CYTA

Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης – Επίπεδο 5-Μεγάλης Διάρκειας

9

Δείτε εδώ

07/02/2020

Party ICE

Εξυπηρέτηση Πελατών και Αύξηση Πωλήσεων

22

Δείτε εδώ