Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης

Ο RTD Talos μέσα από την εμπειρία του και τις σχέσεις με τις κυπριακές επιχειρήσεις, σχεδιάζει και υλοποιεί μέσω του πιστοποιημένου (K433) Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του, εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, επιχορηγούμενα από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).

Τα προγράμματα απευθύνονται σε στελέχη επιχειρήσεων (δικαιούχων της επιχορήγησης) αλλά και σε ανέργους και μη δικαιούχους της επιχορήγησης.

Ειδικές τιμές για μη δικαιούχους της επιχορήγησης της ΑνΑΔ.

Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης

Το ΚΕΚ RTD Talos έχει σχεδιάσει μια πολυθεματική πρόταση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών των επιχειρήσεων πελατών.

Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που καθορίζει η ΑνΑΔ και μπορούν να τύχουν επιδότησης.

Η Διεύθυνση και τα στελέχη του ΚΕΚ RTD Talos είναι στη διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σε ότι αφορά:

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα.  Είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε επί τόπου επισκέψεις στις επιχειρήσεις και συμμετέχουμε σε συναντήσεις ώστε να μελετηθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε οργανισμού και να γίνει σχεδιασμός εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Την εγγραφή της επιχείρησης και των εργοδοτουμένων στην ψηφιακή πύλη «Ερμής».