Η RTD TALOS αναλαμβάνει να σας στηρίξει στην προσπάθεια εργοδότησης μέσω της αξιοποίησης του κατάλληλου προγράμματος, του εντοπισμού του κατάλληλου ατόμου, την ετοιμασία του εκπαιδευτικού του προγράμματος και της ολοκλήρωσης της όλης διαδικασίασς στην ηλεκτρονική πλάτφόρμα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικου, ΕΡΜΗΣ.

Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (Σχέδιο ΑνΑΔ)

To KEK RTD Talos, μπορεί να βοηθήσει στη στελέχωση επιχειρήσεων μέσα από την πρόσληψη και κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων. Το ΚΕΚ RTD Talos, μπορεί να αναλάβει πλήρως την υποστήριξη των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στο σχέδιο.


• Εντοπισμός κατάλληλου μακροχρόνια ανέργου
• Ετοιμασία εκπαιδευτικού προγράμματος
• Ετοιμασία όλης της διαδικασίας ένταξης στο Σχέδιο μέσω της Ψηφιακής Πύλης «Ερμής»

Στελέχωση Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σχέδιο ΑνΑΔ)

To KEK RTD Talos, μπορεί να βοηθήσει στη στελέχωση επιχειρήσεων μέσα από την πρόσληψη και κατάρτιση αποφοίτων. Το ΚΕΚ RTD Talos, μπορεί να αναλάβει πλήρως την υποστήριξη των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή του σχέδιο.

• Εντοπισμός κατάλληλου απόφοιτου
• Ετοιμασία εκπαιδευτικου προγράμματος
• Ετοιμασία όλης της διαδικασίας ένταξης στο Σχέδιο μέσω της Ψηφιακής Πύλης «Ερμής»

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΚ RTD Talos, στο τηλέφωνο 22454333 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση kek@talos–rtd.com.