Η RTD Talos αναλαμβάνει την προετοιμασία και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας, ISO 45001.

Το ISO 45001 ορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη ενός Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας που θα επιτρέπει στους οργανισμούς να παρέχουν ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας μέσω της πρόληψης επαγγελματικών τραυματισμών και ασθενειών, καθώς και μέσω της προληπτικής βελτίωσης της απόδοσής τους.

Το ISO 45001 μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιονδήποτε οργανισμό, ανεξαρτήτως μεγέθους, τύπου δραστηριότητας, πολυπλοκότητας ή τρόπου λειτουργίας, προκειμένου να επιτύχει και να επιδείξει τέλεια απόδοση στην Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, ελέγχοντας τον κίνδυνο, τη συνέπεια της πολιτικής και τους στόχους τους. όσον αφορά την Υγεία και την Ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

Πλεονεκτήματα του ISO 45001