Η διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί βασική πτυχή κάθε ερευνητικού έργου. Προκειμένου να διασφαλίσουμε τον σωστό χειρισμό της γνώσης, παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Ελευθερία στη λειτουργία ανάλυσης

Ανάλυση του περιθωρίου ανάπτυξης (freedom to operate analysis).

Χαρτογράφηση

προυπάρχουσα γνώση, παραγόμενη γνώση, τροποι χρήσης/ αξιοποίησης αποτελεσμάτων.

Στήριξη συνεργατών στον καθορισμό του καθεστώτος ιδιοκτησίας

των βασικών εκμεταλλεύσιμων αποτελεσμάτων.

Σύνταξη Συμβάσεων Συνιδιοκτησίας

για αποτελέσματα που παρήχθησαν μέσα απο συνεργασίες.

image00014