Οι έμπειροι διαχειριστές έργων μας έχουν την τεχνογνωσία να βοηθήσουν τον συντονιστή του έργου στη διαχείριση των μη επιστημονικών πτυχών του συνεργατικού ερευνητικού τους έργου, καθώς και των αντίστοιχων περιοδικών εκθέσεων. Παρέχουμε:

Πλήρης διοικητική, νομική και οικονομική βοήθεια

συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας νομικών εγγράφων (Συμφωνία επιχορήγησης, Συμφωνία Κοινοπραξίας).

Διευκόλυνση της επικοινωνίας

εντός της κοινοπραξίας καθώς και με τον Οργανισμό Χρηματοδότησης.

Ο RTD Talos ενήργησε ως συντονιστής για πολλά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα μεγάλης κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων των έργων Lynceus (7ο Πλαίσιο Προγράμματος) & Lynceus2Market (Ορίζοντας 2020), όπου η ομάδα μας διαχειρίστηκε με επιτυχία μια κοινοπραξία 16 εταίρων με συνολικό προϋπολογισμό 13,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα εξαιρετικά μας επιτεύγματα αναγνωρίστηκαν και βραβεύτηκαν από το διάσημο βραβείο Lloyd’s List Global Innovation Award και παρουσιάστηκαν επίσης στο CNN και το Euronews.

image00018