Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός RTD Talos είναι δομημένος σε επτά τμήματα (Διοίκησης, Ανάπτυξης Εργασιών, Έργων Δημοσίου Τομέα, Έργων Ιδιωτικού Τομέα, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, Έργων Πληροφορικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης). 

Τα έξι τμήματα εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα επιστημονικά και διοικητικά αντικείμενα και είναι στελεχωμένα με προσωπικό το οποίο κατέχει ακαδημαϊκές γνώσεις, εμπειρίες και διαχειρίζεται το εταιρικό δίκτυο συνεργατών καλύπτοντας έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη θεματική περιοχή του Τμήματος. 

Η δομή του Αναπτυξιακού Οργανισμού RTD Talos παρουσιάζεται διαγραμματικά με το ακόλουθο οργανόγραμμα:

Οργανόγραμμα