Η RTD Talos ακολουθεί μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία για την πρόσληψη, αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες ιδιωτικών οργανισμών και εταιρειών. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει:

Προετοιμασία της προδιαγραφής θέσης

 • Προσόντα / Δεξιότητες / Απαιτήσεις Εμπειρίας
 • Εργασιακά καθήκοντα
 • Οφέλη

Προώθηση της κενής θέσης

 • Γραφεία ευρέσεως εργασίας
 • Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Έντυπα Μέσα

Συλλογή και αξιολόγηση Βιογραφικών

 • Προετοιμασία λίστας υποψηφίων
 • Αρχική αξιολόγηση
 • Σύνταξη λίστας επικρατέστερων υποψηφίων
 • Ενημέρωση όλων των υποψηφίων για την πρώτη τους κατάσταση αξιολόγησης

Αξιολόγηση των υποψηφίων

 • Συλλογή αναφορών
 • Πραγματοποιήστε προσωπική συνέντευξη με τους υποψηφίους
 • Δυνατότητα διενέργειας τεστ, μεταξύ των υποψηφίων

Τελική Επιλογή

 • Τελικές συνεντεύξεις, δίπλα στον πελάτη
 • Προετοιμασία της αναφοράς του έργου