Υπηρεσίες Προσλήψεων

Η RTD Talos ακολουθεί μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία για την πρόσληψη, αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες ιδιωτικών οργανισμών και εταιρειών.

Σχέδια Προσλήψεων

Η RTD TALOS αναλαμβάνει να σας στηρίξει στην προσπάθεια εργοδότησης μέσω της αξιοποίησης του κατάλληλου προγράμματος, του εντοπισμού του κατάλληλου ατόμου, την ετοιμασία του εκπαιδευτικού του προγράμματος και της ολοκλήρωσης της όλης διαδικασίασς στην ηλεκτρονική πλάτφόρμα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικου, ΕΡΜΗΣ.

Στελέχωση Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σχέδιο ΑνΑΔ)

To KEK RTD Talos, μπορεί να βοηθήσει στη στελέχωση επιχειρήσεων μέσα από την πρόσληψη και κατάρτιση αποφοίτων.

Το ΚΕΚ RTD Talos, μπορεί να αναλάβει πλήρως την υποστήριξη των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή του σχέδιο. πιο συγκεκριμμένα:

  • Εντοπισμός κατάλληλου απόφοιτου
  • Ετοιμασία εκπαιδευτικου προγράμματος
  • Ετοιμασία όλης της διαδικασίας ένταξης στο Σχέδιο μέσω της Ψηφιακής Πύλης «Ερμής»