Κωνσταντίνος Καράμπαλης

Εκπαιδευτής

Ο κος Καράμπαλης είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής της ΑΝΑΔ σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, σπούδασε Γεωπονία στο Τεχνικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, προσφάτως ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο τμήμα security management του GLOBAL COLLEGE.

Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Περιβάλλον & Νέες Τεχνολογίες) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όπως και των επαγγελματικών πιστοποιήσεων Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών του ibstpi και του προτύπου ECDL CTP. Είναι ενταγμένος στο μητρώο IRCA(εσωτερικών και εξωτερικών Επιθεωρητών & Επικεφαλών Επιθεωρητών) στα πρότυπα iso 9001, iso 22000 & iso 45001.Διαθέτει εκπαιδευτική & Συμβουλευτική πείρα πέρα των 20 ετών σε πληθώρα επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών φορέων στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Διετέλεσε Επικεφαλής Επιθεωρητής σε εταιρεία πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων και συμμετείχε σε επιθεωρήσεις με βάση διάφορα πρότυπα Διασφάλισης & Διαχείρισης Ποιότητας καθώς και σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία, όπως και σε ζητήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Είναι επιθεωρητής σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων σε εκπαιδευτικά προγράμματα της ΑΝΑΔ.