Έχουμε ειδοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η πρόταση μας MAGELLAN έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση με βαθμολογία 14,5/15,0. Το έργο τιτλοφορείται: Μαγνήτες σε ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού- Magnets in resilient supply chains.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη, είναι συνολικής διάρκειας 36 μηνών και έχει συνολικό προϋπολογισμό €7,518,560.75.
 
Εκτός από την εταιρεία μας RTD Talos, μετέχουν οι ακόλουθοι φορείς:
1 RTD Talos
2 ORANO PROJETS SAS Γαλλία
3 ORANO SUPPORT FR Γαλλία
4 MAGNETI LJUBLJANA PODJETJE ZA PROIZVODNJO MAGNETNIH MATERIALOV DD Σλοβενία
5 CENTRO RICERCHE FIAT SCPA Ιταλία
6 TSR Recycling GmbH & Co. KG Γερμανία
7 COMET TRAITEMENTS SA Βέλγιο
8 COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES Γαλλία
9 IFP Energies nouvelles Γαλλία
10 UNIVERSITE DE LIEGE Βέλγιο
11 FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION Ισπανία
12 TECHNISCHE UNIVERSITAT DARMSTADT Γερμανία
13 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Φινλανδία
14 LOMARTOV SL Ισπανία
15 EIT RAW MATERIALS GMBH Γερμανία
16 EIT RAWMATERIALS CLC CENTRAL Γαλλία
 
Το έργο MEGELLAN:
Το έργο MAGELLAN θα δημιουργήσει, για πρώτη φορά στην Ευρώπη, μια άμεση συνεργασία μεταξύ επιστημόνων υλικών, σχεδιαστών, κατασκευαστών, ανακυκλωτών και τελικών χρηστών, να σχεδιάσει και να επιδείξει στο TRL7( Επίπεδο Τεχνολογικής Ετοιμότητας – Technology Readiness Level), μια ανατρεπτική, βιώσιμη και οικονομικά αποδοτική τιμή μόνιμου μαγνήτη (PM) στοιχείων σπάνιων γαιών (REE), λύση αλυσίδας αξίας για κινητήρες έλξης ηλεκτρικών οχημάτων μεγάλου όγκου (EVTM), που περιλαμβάνει:
  1. Τεχνολογία και επίδειξη στο TRL7 μιας ολοκληρωμένης εξαιρετικά προηγμένης διαδικασίας ανακύκλωσης και κατασκευής για βελτιωμένη απόδοση πόρων ανακύκλωσης μικρού βρόχου που βασίζεται σε κράμα σε μαγνήτη, υποκατάσταση νεοδυμίου και λειτουργικά διαμορφωμένη κατασκευή μόνιμου μαγνήτη (PM) μέσω χύτευσης με έγχυση σκόνης.
  2. Ανάπτυξη ενός νέου σχεδιασμού στροφείου κινητήρων έλξης ηλεκτρικών οχημάτων μεγάλου όγκου EVTM που επωφελείται από προηγμένο διαμορφωμένο μόνιμο μαγνήτη (PM) για τη βελτίωση της συναρμολόγησης, τη βελτίωση της απόδοσης του κινητήρα και τη διευκόλυνση στην αποσυναρμολόγηση κινητήρων στο τέλος του κύκλου ζωής τους με αποτέλεσμα τη βελτιωμένη οικονομική αποδοτικότητα και μειωμένη απώλεια υλικών κατά την ανακύκλωση.
  3. Βελτιστοποίηση της ανάκτησης και της ανακύκλωσης μαγνητών για την αποφυγή υποκύκλωσης ελαχιστοποιώντας τη διασπορά και την αραίωση βαρέων στοιχείων σπάνιων γαιών (REE). Υλοποίηση Πρωτοκόλλων χαρακτηρισμού και λήψης απόφασης για τον προσανατολισμό των ανακτημένων μαγνητών στην καταλληλότερη οδό ανακύκλωσης. Υποστήριξη τυποποιημένης σήμανσης με μαγνήτη.
Το έργο MAGELLAN θα επιδείξει το TRL των πρωτοτύπων μόνιμων μαγνητών (PM) υψηλής ανακύκλωσης σε ένα κινητήρα έλξης ηλεκτρικών οχημάτων μεγάλου όγκου EVTM σε ένα αντιπροσωπευτικό περιβάλλον λειτουργίας.
Η βιωσιμότητα και τα επιχειρηματικά οφέλη θα αποδειχθούν μέσω ανάλυσης κύκλου ζωής.