Έχουμε ειδοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η πρόταση μας MAASIVE TWIN έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση. Το έργο τιτλοφορείται: Η μεταποίηση ως υπηρεσία και η εφοδιαστική αλυσίδα ως προγνωστικό δίδυμο για κρίσιμες πρώτες ύλες – Manufacturing as a service and Supply chain predictive twin for critical raw materials.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη, είναι συνολικής διάρκειας 48 μηνών και έχει συνολικό προϋπολογισμό €5.253.290.
Εκτός από την εταιρεία μας RTD Talos, μετέχουν οι ακόλουθοι φορείς:
 
Εκτός από την εταιρεία μας RTD Talos, μετέχουν οι ακόλουθοι φορείς:
1 RTD Talos
2 Battronics GmbH, Γερμανία
2 ElevenEs d.o.o. Subotica, Σερβία
3 Rock Tech Consulting GmbH, Γερμανία
4 Battronics sp.z.o.o, Πολωνία
5 TECHNISCHE UNIVERSITAT HAMBURG Γερμανία
6 POLYTECHNEIO KRITIS Ελλάδα
7 BERNER FACHHOCHSCHULE Ελβετία
 
Το έργο MAASIVE TWIN:
Το MaaSiveTwin ευθυγραμμίζεται με το όραμα της δημιουργίας μιας ανταγωνιστικής και βιώσιμης ψηφιακής Ευρώπης και πράσινης αλυσίδας αξίας, συνδυάζοντας ακόμη και τις δύο πτυχές!
Αυτό το δίδυμο επιτρέπει τη μεταποίηση ως υπηρεσία (Manufacturing as a Service) παρακολουθώντας την εξόρυξη και την επεξεργασία κρίσιμων πρώτων υλών (CRM) που θα δοκιμαστούν από το πρώτο διυλιστήριο Li στην Ευρώπη, RockTech και τον πρώτο μεγάλης κλίμακας κατασκευαστή μπαταριών LiFePO4, ElevenEs. Το δίδυμο βοηθά στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας, μείωση της αβεβαιότητας και υποστήριξη τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων, τα οποία είναι όλα κρίσιμα για την υποστήριξη της μετάβασης σε μια πιο βιώσιμη οικονομία.
Το MaaSiveTwin θα παρέχει ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και πληροφορίες σχετικά με την εξόρυξη CRM, την αποστολή τους, την επεξεργασία τους και τη βιωσιμότητα τους. Επιπλέον, με την πρόβλεψη σεναρίων που βασίζονται σε ανατρεπτικά γεγονότα όπως το μπλοκάρισμα του καναλιού του Σουέζ, το εργαλείο θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν άλλους προμηθευτές ως “μεταποίηση ως υπηρεσία” σε περίπτωση διακοπής της Εφοδιαστικής Αλυσίδας για να διατηρηθούν σε λειτουργία τα μηχανήματα στα εργοστάσιά τους, να αυξηθεί η χρήση και να καταστεί δυνατή η πλήρως ενσωματωμένη, ανθεκτική εφοδιαστική αλυσίδα από την εξόρυξη των CRM μέχρι τα τελικά προϊόντα.
Το MaaSiveTwin επεκτείνει την ανάλυση κρίσιμων υλικών π.χ. Li, Co, Ni που μπαίνουν σε μπαταρίες, ελαφριά και βαριά στοιχεία σπάνιων γαιών που εισέρχονται σε μαγνήτες για ανεμογεννήτριες και ηλεκτροκινητήρες, βανάδιο για κυψέλες ροής οξειδοαναγωγής, Πλατίνα για κυψέλες καυσίμου Υδρογόου και πολλά άλλα για να καταστεί δυνατή η μετάβαση στις πράσινες τεχνολογίες που βασίζονται σε CRM για την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας, «fit-for-55» και του νόμου της ΕΕ για τις κρίσιμες πρώτες ύλες που προτάθηκε το 03/2023. Αυτό το ψηφιακό δίδυμο θα παρακολουθεί την πορεία προς τους φιλόδοξους στόχους της ΕΕ και θα κάνει τις ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας CRM πιο ψηφιακές πιο ανθεκτικές.