Έχουμε ειδοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η πρότασή μας HyWay, έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση. Το έργο τιτλοφορείται: Χαρακτηρισμός ευρείας κλίμακας και προσομοίωση για αξιολόγηση της ευθραυστότητας του Υδρογόνου – Ανάπτυξη μια ανοικτής πλατφόρμας γνώσης για ενίσχυση της ενσωμάτωσης των δυνατοτήτων – Multiscale characterisation and simulation for hydrogen embrittlement assessment: development of an open knowledge platform to foster capability integration.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη, είναι συνολικής διάρκειας 48 μηνών και έχει συνολικό προϋπολογισμό €6.947.437,50. Στο έργο συμμετέχουν 18 φορείς. Εκτός από την εταιρεία μας, RTD Talos, μετέχουν οι ακόλουθοι φορείς:

1. RTD Talos Κύπρος
2. TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Φινλανδία
3. AALTO KORKEAKOULUSAATIO SR Φινλανδία
4. NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU Νορβηγία
5. HELSINGIN YLIOPISTO Φινλανδία
6. MAX PLANCK INSTITUT FUR EISENFORSCHUNG GMBH Γερμανία
7. RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE Λετονία
8. SIA DATI GROUP Λετονία
9. SIDENOR INVESTIGACION Y DESARROLLOSA Εσθονία
10. ONDERZOEKSCENTRUM VOOR AANWENDING VAN STAAL NV Βέλγιο
11. ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT DES METHODES ET PROCESSUS INDUSTRIELS Γαλλία
12. ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS Γαλλία
13. CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS Γαλλία
14. KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Βέλγιο
15. G.V.Kurdyumov Institute for Metal Physics, National Academy of Sciences Ουκρανία
16. STAM SRL Ιταλία
17. NARDI COMPRESSORI SRL Ιταλία
18. APERAM STAINLESS FRANCE SASU Γαλλία

 

Το έργο HyWay:
Το όραμα του HyWay είναι η επιτάχυνση του σχεδιασμού και της απορρόφησης προηγμένων υλικών με την ανάπτυξη εξαιρετικά ευέλικτων και αποτελεσματικών σειρών μοντελοποίησης και χαρακτηρισμού υλικών σε πολλαπλές κλίμακες για την αποκάλυψη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ υδρογόνου και προηγμένων υλικών, υπό συνθήκες λειτουργίας της υποδομής αποθήκευσης και μεταφοράς υδρογόνου. Ενσωματώνουμε απρόσκοπτα προηγμένα εργαλεία χαρακτηρισμού, προσεγγίσεις που βασίζονται σε δεδομένα, πολυφυσική μοντελοποίηση πολλαπλής κλίμακας υλικών και οντολογίες δεδομένων ενσωματωμένα σε μια πλατφόρμα διαχείρισης γνώσης.