Μην το χάσετε!

Η ανάγκη για την αναβάθμισή και συντήρηση των υπόγειων δικτύων απαιτεί μια αποτελεσματική μέθοδο χαρτογράφησης του τι υπάρχει στο υπέδαφος. Η μέθοδος του γεωραντάρ αποτελεί την πλέον αξιόπιστη και αποτελεσματική μέθοδο, δίνοντας στο χρήστη εικόνα για μεταλλικούς και μη μεταλλικούς στόχους, τη γεωγραφική τους θέση, το βάθος τους και ακόμη, έστω και προσεγγιστικά, το μέγεθος και τη διάμετρό τους. Η χρήση του γεωραντάρ και η κατανόηση των δεδομένων που αυτό δίνει, απαιτούν την εκπαίδευση των χειριστών, τόσο σε επίπεδο παραμετροποίησης πριν τη λήψη των δεδομένων όσο και σε επίπεδο επεξεργασίας αυτών. Έτσι, το σεμινάριο αυτό έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό, δίνοντας τις αναγκαίες γνώσεις σε όσους θέλουν να χρησιμοποιήσουν το γεωραντάρ σαν εργαλείο της δουλειάς τους.

Στόχοι:

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων

1. Να κατανοούν τη λειτουργία του γεωραντάρ

2. Να ξέρουν πώς να το παραμετροποιούν ώστε να έχουν τα βέλτιστα αποτελέσματα.

3. Να επεξεργάζονται και να αποθηκεύουν τα δεδομένα σε χάρτες και βάσεις δεδομένων

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

1. Να γίνουν ικανοί χρήστες της τεχνολογίας του γεωραντάρ

2. Να ξέρουν πώς μπορούν να βελτιστοποιήσουν το χρόνο τους στο πεδίο

3. Να γνωρίζουν με ασφάλεια που βρίσκονται αγωγοί, καλώδια και παροχές

Σε επίπεδο στάσεων:

1. Να αισθάνονται ικανοί για χρήση του γεωραντάρ ως εργαλείο λήψης αποφάσεων

Στο σεμινάριο μπορούν να συμμετέχουν:

Α. Υπεύθυνοι έργων αναβάθμισης δικτύων (Τηλεπικοινωνίες, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Αποχέτευση και Νερό)

Β. Ανάδοχοι έργων και εργολάβοι, που έχουν αναλάβει σκαπτικά έργα.

Γ. Στελέχη επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (Νερό, Ρεύμα, Αποχέτευση) και Τηλεπικοινωνιών.

Δ. Στελέχη δήμων.

Ε. Πολιτικοί μηχανικοί.

ΣΤ. Εργολάβοι έργων οδοποιίας

Εκπαιδευτής;

Ο Δρ. Μιχάλης Αρβανίτης έχει διδακτορικό στην εφαρμοσμένη γεωφυσική και μεταδιδακτορικό στο γεωραντάρ. Από το 2005 ως και το 2020 ήταν υπεύθυνος ανάπτυξης, πωλήσεων και εκπαιδεύσεων στην περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής για τη μεγαλύτερη εταιρεία γεωραντάρ με βάση στις ΗΠΑ, ενώ από το 2021 ως το 2022 δούλεψε ως επικεφαλής ανάπτυξης γεωραντάρ σε ελβετική εταιρεία με έδρα στη Ζυρίχη

Πιστοποίηση της κατάρτισης:

Το ΚΕΚ δεσμεύεται για απονομή Πιστοποιητικού Κατάρτισης σε όσους από τους συμμετέχοντες θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα. Στο Πιστοποιητικό Κατάρτισης, στο κάτω μέρος, θα πρέπει να αναφέρεται: «Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού».