Στατιστικά για τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη από RTD TALOS το 1ο εξάμηνο του 2023.