Υπογράφτηκε σήμερα συμφωνία με τον ΟΚΥπΥ για την παροχή υπηρεσιών Γραφέων για κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.