Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης

Η RTD Talos μέσα από την εμπειρία της και τις σχέσεις με τις κυπριακές επιχειρήσεις, σχεδιάζει και υλοποιεί μέσω του πιστοποιημένου  Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της, εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, επιχορηγούμενα από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ). 

Τα προγράμματα απευθύνονται σε στελέχη επιχειρήσεων (δικαιούχων της επιχορήγησης) αλλά και σε ανέργους και μη δικαιούχους της επιχορήγησης. 

Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης

Το RTD Talos μπορεί να βοηθήσει την εταιρεία ή τον οργανισμό σας να εντοπίσει τις ανάγκες εκπαίδευσης και να σχεδιάσει εκπαιδευτικά προγράμματα για να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες σας. 

Στόχος είναι η ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εργαζομένων και η αύξηση της παραγωγικότητας. Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οργανισμού διαθέτει μεγάλο κύκλο πιστοποιημένων εκπαιδευτών και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Τα προγράμματα χρηματοδοτούνται από την ΑνΑΔ.