Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023. Παρουσίαση της Μελέτης για την στρατηγική έρευνας και καινοτομίας στον ΟΚΥπΥ