Η εταιρεία RTD Talos Ltd ζητεί να προσλάβει Σύμβουλο Διαχείρισης Έργων για τις ανάγκες έργου ενός συνεργάτη.