Η πρόταση μας ΘΥΡΣΟΣ/THYRSUS: Ανάπτυξη παλέτας από Νάρθηκα (Αναθρήκα) εγκρίθηκε για χρηματοδότηση. Το έργο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τους ακόλουθους φορείς:
  • Αργύρης Δράκος Λτδ
  • Πανεπιστήμιο Frederick
  • Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
 
Το έργο:
Οι ξύλινες παλέτες στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν έλλειψη πρώτων υλών λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Οι ξύλινες παλέτες προέρχονται από χώρες όπως την Ουκρανία, τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Επιπλέον, το Διεθνές Πρότυπο για Φυτοϋγειονομικά Μέτρα Νο 15 (ISPM 15) υποχρεώνει όλες τις ξύλινες συσκευασίες να υποβάλλονται σε επεξεργασία για την αφαίρεση ή τη θανάτωση παρασίτων. Το υψηλό κόστος ενέργειας και καυσίμων που απαιτούνται για τη θερμική επεξεργασία και την ξήρανση της ξυλείας σε κλίβανο έχει αυξήσει περαιτέρω την τιμή των παλετών με ξύλο. Η βιομηχανία ξύλινων παλετών της Κύπρου έχει περιοριστεί στην ανάκτηση και την επαναχρησιμοποίηση χρησιμοποιημένων παλετών. Παρόλο που το ξύλο θεωρείται ανανεώσιμο υλικό, χρειάζεται περισσότερα από είκοσι χρόνια για να ωριμάσει για συγκομιδή. Ο Νάρθηκας – Αναθρήκα (Ferula Communis) είναι ένα ποώδες πολυετές φυτό ιθαγενές της περιοχής της Μεσογείου και χαρακτηριστικό φυτό της κυπριακής χλωρίδας με εύρωστο, άκαμπτο και μακρύ ινώδες στέλεχος που μπορεί να φτάσει μέχρι τα 3 μέτρα και μπορεί να αναπτυχθεί σε πετρώδες έδαφος με ελάχιστες ανάγκες σε νερό. Το έργο ΘΥΡΣΟΣ στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου σύνθετου υλικού χρησιμοποιώντας φυτικό ινώδες στέλεχος της Ferula Communis με οικολογικές κόλλες, το οποίο θα δοκιμαστεί ως βιώσιμη εναλλακτική λύση στις ξύλινες παλέτες. Η προτεινόμενη μεθοδολογα για την κατασκευή της βιοσύνθετης σανίδας από την Ferula communis θα είναι μια τροποποίηση της παραγωγής της μπαμπού scrimber. Ο στόχος είναι να αναπτυχθεί μια πρωτότυπη παλέτα από τη σύνθετη Ferula Cmmunis που θα συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO, ISPM 15 και ευρωπαϊκά πρότυπα. Το έργο THYRSUS θα διερευνήσει τα αγρονομικά χαρακτηριστικά του φυτού για να βελτιστοποιήσει την καλλιέργεια και τη συγκομιδή προς τη χρήση του στελέχους του για την δημιουργία ενός βιοσύνθετου προϊόντος. Το έργο ΘΥΡΣΟΣ θα εισαγάγει στην Κυπριακή αγορά ένα πράσινο και ανανεώσιμο προϊόν που έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει μια μεγάλη μερίδα προϊόντων ξυλείας.