Έχουμε ειδοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η πρόταση μας MAGNEO έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση με βαθμολογία 13,5/15,0. Το έργο τιτλοφορείται: Προηγμένη κατασκευή μόνιμων μαγνητών για νέες εφαρμογές στην ενέργεια και στην κινητικότητα.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη, είναι συνολικής διάρκειας 48 μηνών και έχει συνολικό προϋπολογισμό €7,781,281.00.
 

Εκτός από την εταιρεία μας RTD Talos, μετέχουν οι ακόλουθοι φορείς:

1 RTD Talos 
2 SINTEF AS Νορβηγία
3 TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Φινλανδία
4 UNIVERSITETET I OSLO Νορβηγία 
5 CENTRO RICERCHE FIAT SCPA IT Ιταλία
6 SLM SOLUTIONS GROUP AG Γερμανία 
7 3D-Components AS Νορβηγία 
8 ASOCIACION DE INVESTIGACION METALURGICA DEL NOROESTE Ισπανία
9 MAGNETI LJUBLJANA PODJETJE ZA PROIZVODNJO MAGNETNIH MATERIALOV DD Σλοβενία 
10 ASOCIACION CENTRO TECNOLOGICO CEIT Ισπανία
11 The Switch Engineering Oy Φινλανδία
12 CONIFY IKE Ελλάδα
13 INNOVATION IN RESEARCH & ENGINEERING SOLUTIONS Βέλγιο 
14 UNIVERSITAT FUR WEITERBILDUNG KREMS Αυστρία 
15 BIOG3D MONOPROSOPI IKE Ελλάδα
16 3R-CYCLE OY Φινλανδία
 

Το έργο MagNEO:

Ο κύριος στόχος του έργου MagNEO είναι να αναπτύξει την ευρωπαϊκή έκδοση των μονίμων μαγνητών χωρίς σπάνιες γαίες (PM) για νέες εφαρμογές ενέργειας και κινητικότητας.
Η ιδέα βασίζεται σε βέλτιστες συνθέσεις νέων AlNiCo & HEA που θα παραχθεί από την προσθετική κατασκευή (AM). Θα αναπτυχθούν στρατηγικές ανακύκλωσης έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η φιλική προς το περιβάλλον και αποτελεσματική επαναχρησιμοποίηση των ανόμοιων μετάλλων, με έμφαση στην ανάκτηση Co. Οι στοχευμένες ιδιότητες των PMs χωρίς σπάνιες γαίες είναι:
(BH)max ≥55 kJ/m3 με περιεκτικότητα σε Co ≤24% και (BH)max ≥72 kJ/m3 με περιεκτικότητα σε Co ≤35%.
Ο στόχος θα πραγματοποιηθεί μέσω της ανάπτυξης στρατηγικών χρησιμοποιώντας:
1) εργαλεία μοντελοποίησης ανοιχτού κώδικα, υψηλής απόδοσης διαλογή με ψηφιακό και πειραματικό τρόπο και μηχανική μάθηση για την επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, με συνθέσεις κατάλληλες για AM, σε όλο το χώρο φάσης κράματος πολλαπλών συστατικών,
2) τα πλεονεκτήματα του AM, όπως η βελτιστοποίηση σχήματος, η μικροδομική μηχανική, σε συνδυασμό με την πλήρη θερμική επεξεργασία για την επεξεργασία νέων ανισότροπων μικροδομών με βελτιωμένη καταναγκαστική ικανότητα, που εμφανίζει (BH)max >55 kJ/m3.
Η απόδοση των μαγνητών θα επιβεβαιωθεί για εφαρμογές σε:
α) γεννήτριες PM χαμηλής ταχύτητας σε ανεμογεννήτριες και άξονες πρόωσης πλοίων,
(β) ρότορες υψηλής ταχύτητας (>100 m/s) σε αντλίες θερμότητας και (γ) αισθητήρες ABS και συστήματα προβολέων στην αυτοκινητοβιομηχανία.
Θα διεξαχθεί επίσης η διαδικασία αναβάθμισης μέσω τεχνοοικονομικών αναλύσεων που πραγματοποιούνται από τους τελικούς χρήστες. Αυτή η διαδικασία θα ξεκινήσει με μια απόδειξη της ιδέας στο TRL3-4 και θα κορυφωθεί με επικύρωση τεχνολογίας στο TRL6.
Το MagNEO είναι μια καλά ισορροπημένη κοινοπραξία πολυεπιστημονικών εμπειρογνωμόνων που θα συμβάλει στην κατάρτιση και σε κοινές δράσεις με άλλα ευρωπαϊκά έργα για
να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας φέρνοντας τα καινοτόμα υλικά και τις νέες μεθόδους πιο κοντά στην αγορά και επιτρέποντας την εγκατάσταση προϊόντων χωρίς REE σε νέες περιοχές με αποδεκτό κόστος.