Νέα Επιτυχία της RTD Talos!

Ενημερωθήκαμε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η πρότασή μας ΒΑΤΜΑΧ: “Διαχείριση μπαταρίας από ψηφιακά δίδυμα πολλαπλών τομέων – Battery management by multi-domain digital twins” η οποία υποβλήθηκε στο πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη – Horizon Europe εγκρίθηκε με βαθμολογία 14,5/15,0.

Το έργο ΒΑΤΜΑΧ, είναι συνολικού προϋπολογισμού €4.994.575,50 και εκτός από την εταιρεία μας RTD Talos συμμετέχουν άλλοι 13 εταίροι:

 1. TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY FI
 2. SINTEF AS NO
 3. SINTEF ENERGI AS NO
 4. FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG EV DE
 5. RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB SE
 6. RISE FIRE RESEARCH AS NO
 7. AVESTA BATTERY & ENERGY ENGINEERING BE
 8. TR AVESTA AKU ENERJI VE MUHENDISLIGI SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI TR
 9. CORVUS NORWAY AS NO
 10. Valmet Automotive EV Power OY FI
 11. Lumency BVBA BE
 12. ELECTRICITE DE FRANCE FR
 13. CSEM CENTRE SUISSE D’ELECTRONIQUE ET DE MICROTECHNIQUE SA – RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT CH

Το έργο ΒΑΤΜΑΧ:

Η φυσική των μπαταριών και η διαχείριση τους, βάσει δεδομένων από ψηφιακά δίδυμα πολλαπλών τομέων σκοπεύει να ανοίξει το δρόμο για προηγμένες μπαταρίες. Οι μπαταρίες αυτές θα είναι βασισμένες σε δεδομένα επόμενης γενιάς από προσαρμόσιμα συστήματα διαχείρισης μπαταριών ικανά να ικανοποιούν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις διαφόρων κινητών και σταθερών εφαρμογών. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να συμβάλει στη βελτίωση της απόδοσης του συστήματος μπαταριών, της ασφάλειας, της αξιοπιστίας, της διάρκειας ζωής, του κόστους διάρκειας ζωής και συνεπώς στη μεγιστοποίηση της αξίας που δημιουργείται από τη λειτουργία των συστημάτων μπαταριών σε διάφορα είδη εφαρμογών τελικής χρήσης. Αυτό προσεγγίζεται με τη δημιουργία ενός πλαισίου, διαχείρισης μπαταρίας επόμενης γενιάς το οποίο είναι βασισμένο σε μεγάλες ποσότητες δεδομένων, πειραματικών, λειτουργικών και συνθετικών, από προσαρμόσιμα μοντέλα με βάση τη φυσική, κατάλληλα μειωμένης τάξης μοντέλα τόσο για φυσικούς αλγόριθμους BMS (Battery Management Systems) όσο και για ψηφιακά δίδυμα πολλαπλής κλίμακας σε πραγματικό χρόνο. Το έργο BATMAX αναπτύσσει ουσιαστικά, ένα πλαίσιο (υλισμικού και λογισμικού) για την αποτελεσματική παραμετροποίηση βάσει μοντέλων φυσικής. Τα μοντέλα είναι απαραίτητα για τη μείωση του κόστους και την ενθάρρυνση της χρήσης τους σε BMS. Οι προηγμένες αριθμητικές μέθοδοι επιταχύνουν την εξαγωγή των σχετικών παραμέτρων από πειραματικά και αριθμητικά δεδομένα προσομοίωσης. Το BATMAX αναπτύσσει υλισμικό και αισθητήρες σε επίπεδο κυψέλης και συστήματος για συλλογή και επικοινωνία δεδομένων μέτρησης μπαταρίας και ενσωματώνει μια πλατφόρμα BMS ανοιχτού κώδικα σε ένα πρωτότυπο σύστημα εργαστηριακής κλίμακας. Το BATMAX BMS πλαίσιο (υλισμικό και λογισμικό) θα επιτρέψει την εκμετάλλευση προηγμένων μοντέλων μπαταριών με ενσωματωμένο ψηφιακό δίδυμο πλαίσιο που είναι ικανό να αντιμετωπίσει ποσότητα μετρούμενων δεδομένων, τα οποία θα επιτρέψουν την παρακολούθηση της γήρανσης της μπαταρίας σε βάθος και τη διευκόλυνση των βασικών λειτουργιών των συστημάτων. Μια κεντρική έξοδος είναι εκτεταμένη αποτελεί το ψηφιακό δίδυμο πλαίσιο πολλαπλών χρήσεων και κλιμάκωσης θα αναπτυχθεί και θα επικυρωθεί για την προηγμένη διαχείριση της μπαταρίας. Οι βασικές επιπτώσεις από το BATMAX συμβάλλουν στην αύξηση (10%) της διάρκειας ζωής της μπαταρίας στο μέσο σενάριο, 20% αύξηση απόδοσης σε συγκεκριμένα σενάρια και συμβολή στη μείωση του κόστους του κύκλου ζωής κατά τουλάχιστον 10%.