Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων

Η εταιρεία RTD Talos, (www.talos-rtd.com) ιδρύθηκε το 2000 και εργοδοτεί 72 άτομα με ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στο συμβουλευτικό τομέα που την καθιστούν μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Κύπρο.

Η εταιρεία, ζητεί να προσλάβει Σύμβουλο Διαχείρισης Έργων

Προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανικής και ΜΒΑ ή Πτυχίο Οικονομικών ή Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Εμπειρία σε εκπόνηση μελετών (βιωσιμότητας, πλάνων μάρκετινγκ, επιχειρηματικών πλάνων και τεχνοοικονομικών μελετών)
 • Αναλυτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Εμπειρία στον τομέα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Ενθουσιώδης, αυτοκινούμενη προσωπικότητα
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

Ειδικά καθήκοντα:

 • Παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και των προκηρύξεων τους με σκοπό την κατανόηση του τρόπου εφαρμογής των (θεματικές, κανόνες και κοστολόγηση ενεργειών) και την ετοιμασία και υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση προς όφελος πελατών
 • Διενέργεια επαφών με υπεύθυνους λειτουργούς σε αναθέτουσες αρχές και διαπραγματεύσεων με αυτές
 • Συντονισμός, Διαχείριση, Υλοποίηση Αναπτυξιακών / Ερευνητικών έργων, συμπεριλαμβανομένου της ετοιμασίας Παραδοτέων, Εκθέσεων Προόδου και Οικονομικών Απολογισμών
 • Συμμετοχή/οργάνωση συναντήσεων ως εκπρόσωπος της Εταιρείας (Στην Κύπρο και στο εξωτερικό)

Παροχές:

 • Απολαβές βάσει προσόντων και εμπειρίας
 • 13ος μισθός
 • Ταμείο Προνοίας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες όπως στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση talos@talos-rtd.com