Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων

Η εταιρεία RTD Talos, ιδρύθηκε το 2000 και παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στον συμβουλευτικό τομέα που την καθιστούν τη μεγαλύτερη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Κύπρο

Η εταιρεία, ζητεί να προσλάβει Σύμβουλο Διαχείρισης Έργων

 

Προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανικής
 • Αναλυτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ενθουσιώδης, αυτοκινούμενη προσωπικότητα
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (Προφορικός και Γραπτός λόγος)

 

Ειδικά καθήκοντα:

 • Παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και των προκηρύξεων τους
 • Κατανόηση τρόπου εφαρμογής των αναπτυξιακών προγραμμάτων
 • Ετοιμασία προτάσεων για χρηματοδότηση αναπτυξιακών προγραμμάτων προς όφελος πελατών
 • Υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση αναπτυξιακών προγραμμάτων προς όφελος πελατών
 • Διενέργεια διαπραγματεύσεων με αναθέτουσες αρχές
 • Διενέργεια επαφών με υπεύθυνους λειτουργούς σε αναθέτουσες αρχές
 • Επαρκής γνώση κανόνων εφαρμογής των έργων
 • Κοστολόγηση ενεργειών που θα ενταχθούν σε πρόταση
 • Συντονισμός και Διαχείριση αναπτυξιακών έργων
 • Υλοποίηση αναπτυξιακών / ερευνητικών έργων
 • Ετοιμασία Παραδοτέων και Εκθέσεων Προόδου
 • Ετοιμασία Οικονομικών Απολογισμών
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις ως εκπρόσωπος της Εταιρείας (Στην Κύπρο και στο εξωτερικό)
 • Οργάνωση συναντήσεων στην Κύπρο
 • Γνώση πληροφοριακών συστημάτων (Share Point, MS Dynamics – CRM, Teams, Chronos)

 

Γενικά καθήκοντα:

 • Ανάπτυξη δικτύου συνεργατών της εταιρείας
 • Χρήση πληροφοριακών συστημάτων εταιρείας
 • Τήρηση των διαδικασιών της εταιρείας
 • Υλοποίηση οποιασδήποτε άλλης εργασίας που θα ζητηθεί από τον άμεσα προϊστάμενο ή τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας.

 

Παροχές:

 • Πλήρης απασχόληση
 • Απολαβές βάσει προσόντων και εμπειρίας
 • 13ος μισθός
 • Ταμείο Προνοίας
 • 22 μέρες άδεια/έτος
 • Ωράριο:
  • Δευ-Πεμ 08:00-13:00+13:30-17:00
  • Παρ 08:00-14:00

Γραφεία Διογένους 1, Μπλοκ Α, 4ος όροφος, Έγκωμη, 2404 Λευκωσία, Κύπρος

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν στο 22454333 και να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση talos@talos-rtd.com, μέχρι τις 30/04/2024.