ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός RTD Talos (ΤΑΛΩΣ) ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2000 ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης υπό την επωνυμία RTD Talos Ltd. Ο ΤΑΛΩΣ ιδρύθηκε μέσα σε μια περίοδο στην οποία το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον μεταλλασσόταν σε μια νέα οικονομία και οι κυπριακές επιχειρήσεις, ειδικά οι μικρομεσαίες, αντιμετώπιζαν σημαντικότατα προβλήματα ανταγωνιστικότητας. Παράλληλα το κυπριακό δημόσιο βρισκόταν μπροστά αρχικά στη πρόκληση της εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο και αργότερα στην υλοποίηση της αναπτυξιακής του πολιτικής στα πλαίσια της ευρύτερης ευρωπαϊκής προσπάθειας. 

Ο ΤΑΛΩΣ από της ίδρυσης του ακολουθεί μια δυναμική πορεία ανάπτυξης και γρήγορα καθιερώθηκε ως ένας από τους αξιόπιστους εταίρους της αγοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Κύπρο. Η Εταιρεία, διέγνωσε νωρίς τις ανάγκες σύνδεσης της κυπριακής οικονομίας με την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά και έδωσε τεράστια έμφαση στην αξιοποίηση των προοπτικών που διανοίγονταν μέσα από την πλήρη ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

talos_history
talos_history_2000

Ο ΤΑΛΩΣ στελεχωμένος από μια ομάδα νέων επιστημόνων και ένα δυναμικό δίκτυο εξωτερικών συνεργατών αναπτύσσει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών υποστήριξης και συμβουλευτικής προς: 

 • Το κυπριακό δημόσιο σε θέματα οικονομικής, κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής, καινοτομίας και μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
 • Τις κυπριακές επιχειρήσεις με έμφαση στα θέματα στρατηγικής, έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης. 

Στόχος της όλης προσπάθειας της εταιρείας είναι να βοηθηθούν οι κυπριακές επιχειρήσεις ώστε: 

 • να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους δίνει η ένταξη τους στην Ευρωπαϊκή Οικονομία, 
 • να ενισχύσουν τις δραστηριότητες έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης 
 • να αναπτύξουν νέα προϊόντα, υπηρεσίες και διεργασίες, 
 • να προχωρήσουν στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό 
 • να αυξήσουν το μερίδιο της αγοράς τους, 
 • να ενισχύσουν την υπάρχουσα υποδομή τους, 
 • να αυξήσουν την επιχειρηματική τους ικανότητα, 
 • να μειώσουν το κόστος της διαχείρισης των εργασιών τους, 
 • να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους, 
 • να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών ή/και των προϊόντων τους, 
 • να αποκτήσουν μεγαλύτερο προσανατολισμό προς τις απαιτήσεις της ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς. 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή του Αναπτυξιακού Οργανισμού RTD Talos είναι η με αφοσίωση και συνέπεια προσφορά υπηρεσιών ψηλής ποιοτικής στάθμης, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και την υποστήριξη του κυπριακού δημόσιου τομέα στην αναπτυξιακή του προσπάθεια. 

Στόχος του Αναπτυξιακού Οργανισμού RTD Talos είναι να καταστεί ο μεγαλύτερος οίκος παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Κύπρο. 

talos_mission

Key features

Our company lorem ipsum dolor nulla glavrida amet!

24/7 Users support

Nullam eget neque ut tellus - ulla ambco mattis nulla glavrida ege ullamcorper ulla ambco mattis for nulla glavrida.​

Facebook community

Ambco mattis nulla glavrida ege ulla ambco mattis nulla lorem ege dolor ulla ambco mattis for nulla glavrida.

Top specialists​

Lorem - ulla ambco mattis nulla glavrida ege tellus ornare ullamcorper ulla ambco mattis for nulla glavrida egesed!

Rich experience

Mattis nulla glavrida ege tellus ornare ullamcorper ulla ambco mattis for nulla glavrida egesed nulla glavrida ege tellus ornare ullamcorper!

Reliable partners

Amattis nulla glavrida ege ulla ambco mattis nulla lorem ege dolor ulla ambco mattis nulla glavrida ege ulla ambco amet.

Our partners

Lorem glavrida - nulla ambco mattis nulla lorem ege dolor ulla ambco amet.

RECENT PROJECTS

We are proud to contribute to our clients’ success.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorpequis ex ornare rhoncus.

ΜΕΛΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΒΡΑΒΕΙΑ