Στις 9 Φεβρουαρίου κατακυρώθηκε προσφορά για παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες του Τμήματος Αγωνιστικού Αθλητισμού και Αθλητικού Μητρώου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ)