Ανάθεση σύμβασης για αγορά υπηρεσιών ενός χημικού/βιολόγου για τον έλεγχο της ποιότητας του ανακτημένου νερού από Σταθμούς Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων που χρησιμοποιείται στη γεωργία στο Γενικό Χημείο του Κράτους.