Ξεκίνησε την 1η Φεβρουαρίου το νέο έργο μας VOLTCAR.


“Σχεδιασμός, κατασκευή και επικύρωση ηλεκτρικού κινητήρα έλξης, οικολογικού κύκλου”.


Το έργο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη. Είναι συνολικού προϋπολογισμού €5.997.135,75 και εκτός από την εταιρεία μας (RTD Talos) στην κοινοπραξία υλοποίησης VOLTCAR, μετέχουν οι ακόλουθοι 11 φορείς:
1.TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Φινλανδία
2 ROBERT BOSCH GMBH Γερμανία
3 DANFOSS MOBILE ELECTRIFICATION OY Φινλανδία
4 HIDRIA d.o.o. Σλοβενία
5 KREMENCHUK MYKHAILO OSTROHRADSKYI NATIONAL
UNIVERSITY Ουκρανία
6 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Βέλγιο
7 LAPPEENRANNAN-LAHDEN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT Φινλανδία
8 SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE NV BE Βέλγιο
9 UNIVERZA V LJUBLJANI Σλοβενία
10 BORGWARNER TURBO SYSTEMS ENGINEERING GMBH Γερμανία
11 KOLEKTOR MOBILITY UPRAVLJANJE NALOZB DOO Σλοβενία


Το έργο:
Σχεδιασμός, κατασκευή και επικύρωση ηλεκτρικού κινητήρα έλξης, οικολογικού κύκλου.
Ως απάντηση στην ανάγκη μείωσης των εκπομπών που σχετίζονται με τις μεταφορές και της κατανάλωσης ενέργειας, σήμερα, όλοι οι κατασκευαστές μεγάλων επιβατικών αυτοκινήτων και άλλων ελαφρών οχημάτων διευρύνουν το χαρτοφυλάκιο ηλεκτρικών οχημάτων τους. Η εξάρτηση των παρόντων ηλεκτροκινητήρων έλξης από σπάνια υλικά, όπως τα υλικά μόνιμου μαγνήτη σπάνιων γαιών, συγκεκριμένα οι μαγνήτες νεοδυμίου-σιδήρου-βορίου, είναι προβληματική από πολλές απόψεις:
Τα υλικά αυτά εισάγωνται στην Ευρώπη και είναι ακριβά και υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για προβλήματα εφοδιασμού τα επόμενα χρόνια. Για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.
Η VOLTCAR προτείνει τη δημιουργία κινητήρα υψηλής ταχύτητας, με μόνιμο μαγνήτη με δραστική μείωση της χρήσης σπάνιων υλικών.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του VOLTCAR, το πρωτότυπο του κινητήρα θα τελειοποιείται για να πληροί τις αυστηρότερες απαιτήσεις απόδοσης (πυκνότητα ισχύος, απόδοση), κριτήρια βιωσιμότητας (ανακυκλωσιμότητα, κυκλικότητα και χαμηλή χρήση σπάνιων πόρων και χαλκού) και τις προσδοκίες του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας (κόστος, αξιοπιστία, ενσωμάτωση). Αυτός ο κύριος στόχος υποστηρίζεται με την εισαγωγή μεθοδολογιών ψηφιακού σχεδιασμού και βελτιστοποίησης που είναι ικανές να αξιολογήσουν τον κύκλο ζωής το κόστος, η κατανάλωση ενέργειας και το αποτύπωμα άνθρακα στην πρώιμη φάση, καθοδηγώντας τα αποτελέσματα προς τη μεγιστοποίηση της βιωσιμότητας με μειωμένη χρήση σπανίων υλικών και αποτελεσματικά πρότυπα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης. Η εγκυρότητα των πρωτοτύπων κινητήρων VOLTCAR, (50 kW και 120 kW) και οι σχετικές τεχνολογίες εξετάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα της αυτοκινητοβιομηχανίας, σε περιβάλλον πειραματισμού X-in-the-Loop (XiL). Με αυτή την ανάπτυξη, το VOLTCAR θα οδηγήσει ταυτόχρονα σε περισσότερες πράσινες θέσεις εργασίας σε τοπικές ΜΜΕ σε όλη την Ευρώπη για τη μείωση του ποσοστού ανεργίας.
Η κοινοπραξία VOLTCAR περιλαμβάνει κορυφαίες εταιρείες αυτοκινήτων Tier 1 και Tier 2 και ερευνητικούς εταίρους με συμπληρωματικές γνώσεις και τεχνογνωσία για την επιτυχή εκτέλεση της προτεινόμενης εργασίας.