Νέο Έργο: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου

Υπογράφτηκε στις 10/11/2022 η συμβάση με την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου που αφορά παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του Λογιστηρίου της ΡΑΕΚ. Το γραφείο θα στελεχωθεί από τη συνεργάτιδα μας Μαρία Κρασιά.

Ιστοσελίδα Έργου: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου