Ομάδα Ανάπτυξης Υλικών

Η Ομάδα Ανάπτυξης Υλικών ασχολείται με την ανάπτυξη καινοτόμων υλικών βασισμένων στις αρχές της κυκλικής οικονομίας, της πράσινης μετάβασης και της διατήρησης της κυπριακής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Στόχος μας είναι μέσω της έρευνας και της ανάπτυξης να βρούμε λύσεις στις σύγχρονες προκλήσεις της βιομηχανίας.

ΒΙΟ-ΣΥΝΘΕΤΑ

THYRSUS: Βιο-σύνθετο υλικό από το στέλεχος του Νάρθηκα Ferula communis (στην Κύπρο Αναθρίκα) ως ένα ανανεώσιμο εναλλακτικό υλικό για ξύλινες παλέτες.

Ο Νάρθηκας (Ferula communis) είναι ένα ποώδες πολυετές φυτό, ιθαγενές της περιοχής της Μεσογείου και χαρακτηριστικό φυτό της κυπριακής χλωρίδας με εύρωστο, άκαμπτο και μακρύ ινώδες στέλεχος που μπορεί να φτάσει μέχρι τα 3 μέτρα και μπορεί να αναπτυχθεί σε χαλικό έδαφος με ελάχιστες ανάγκες σε νερό. Το έργο THYRSUS στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου σύνθετου υλικού χρησιμοποιώντας το φυτικό ινώδες στέλεχος της Ferula communis με οικολογικές κόλλες, το οποίο θα δοκιμαστεί ως βιώσιμη εναλλακτική λύση στις ξύλινες παλέτες. Η προτεινόμενη μεθοδολογία για την κατασκευή της βιοσύνθετης σανίδας από τη Ferula communis θα είναι μια τροποποίηση της παραγωγής της μπαμπού scrimber. Ο στόχος είναι να αναπτυχθεί μια πρωτότυπη παλέτα από τη σύνθετη Ferula communis που θα συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO, ISPM 15 και ευρωπαϊκά πρότυπα. Το έργο THYRSUS θα διερευνήσει τα αγρονομικά χαρακτηριστικά του φυτού για να βελτιστοποιήσει την καλλιέργεια και τη συγκομιδή έτσι ώστε  το προς χρήση στέλέχος να αποκτήσει τις επιθυμητές ιδιότητες του για τη δημιουργία του τελικού βιοσύνθετου προϊόντος. Το έργο THYRSUS θα εισαγάγει στην Κυπριακή αγορά ένα πράσινο και ανανεώσιμο προϊόν που έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει μια μεγάλη μερίδα προϊόντων ξυλείας.

ΓΕΩΠΟΛΥΜΕΡΗ

GEOSHELL:  Ανάπτυξη ενός καινοτόμου τεχνητού ψαμμίτη (πουρόπετρα) για την αποκατάσταση και την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων πολιτιστικής κληρονομιάς με βάση λατομικά και βιομηχανικά απόβλητα.

Πολλά ιστορικά κτίρια στην Κύπρο και άλλες περιοχές της Μεσογείου έχουν αφεθείστη φθορά του χρόνου, υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για αποτελεσματικές λύσεις. Χρησιμοποιημένος εκτενώς σε ιστορικές κατασκευές σε όλη την Κύπρο, ο φυσικός ψαμμίτης από ασβεστιτικό αμμόλιθο (πουρόπετρα) λειτούργησε ως βασικό δομικό υλικό. Η απώλεια της βασικής πηγής του φυσικού υλικού (λατομεία Γερολάκκου) λόγω της τουρκικής εισβολής και κατοχής οδήγησε σε σοβαρές ελλείψεις στην κατασκευυαστική βιομηχανία. Η έλλειψη φυσικού ψαμμίτη, βασικό υλικό σε κτίρια πολιτιστικής κληρονομιάς στην Κύπρο, θέτει σημαντικές προκλήσεις για την ανακαίνιση παλαιών κατασκευών. Αυτή η έλλειψη όχι μόνο αυξάνει το κόστος, αλλά καθιστά επίσης εξαιρετικά δύσκολη την αποκατάσταση κτιρίων πολιτιστικής κληρονομιάς. Το έργο GEOSHELL θα προσφέρει μια καινοτόμο λύση τόσο για την αποκατάσταση όσο και για την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων της τοπικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Ο κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη γεωπολυμερούς συνθετικού ασβεστιτικού ψαμμίτη. Αυτοί οι συνθετικοί ψαμμίτες θα χρησιμεύσουν ως φέρουσες μονάδες τοιχοποιίας σε κτίρια πολιτιστικής κληρονομιάς. Η διαδικασία ανακαίνισης/αποκατάστασης κτιρίων πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να είναι οικονομική, πιο φιλική προς το περιβάλλον, καθώς δεν θα χρειαστεί λατόμευση φυσικής πέτρας. Θα χρησιμοποιηθούν τοπικές διαθέσιμες πρώτες ύλες και βιομηχανικά απόβλητα, συμπεριλαμβανομένου του μπεντονίτη και της αμμώδους λάσπης (απόβλητα λατομείου), επιδεικνύοντας τη δέσμευση για βιωσιμότητα και συμβάλλοντας στην κυκλική οικονομία. Το έργο GEOSHELL θα διερευνήσει επίσης την ανάπτυξη ενός συνθετικού ψαμμίτη με θερμομονωτικές ιδιότητες ενσωματώνοντας ελαφριά αδρανή, διογκωμένο περλίτη και τεχνικές αφρισμού. Αυτή η συνθετική πέτρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενεργειακή μετασκευή υπαρχουσών προσόψεων. Επιπλέον, θα διερευνηθούν τεχνικές τρισδιάστατης εκτύπωσης λεπτομερών αρχιτεκτονικών στοιχείων για κτίρια πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2023 ENTERPRISES/ENERGY/1123/0027

ΔΙΑΣ: Ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος αποθήκευσης ενέργειας, χαμηλού κόστους και υψηλής απόδοσης

Το έργο ΔΙΑΣ, αφορά στην ανάπτυξη καινοτόμου, χαμηλού κόστους, ιδιαίτερα αποδοτικού και βιώσιμου συστήματος αποθήκευσης ενέργειας που βασίζεται σε καινοτόμα υλικά αποθήκευσης θερμικής ενέργειας, τα οποία προέρχονται από το γεωπολυμερισμό των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων. Το νέο αυτό σύστημα θα επιτυγχάνει την ορθολογική χρήση της ενέργειας των ανανεώσιμων πηγών (ΑΠΕ) και την ουσιαστική μείωση της σπατάλης της με δύο τρόπους: (1) γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης των ΑΠΕ και (2) αυξάνοντας την απόδοση και ευελιξία του δικτύου ενέργειας με την μετατροπή των αιχμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμότητα για να χρησιμοποιηθεί στις ώρες αιχμής της ενεργειακής ζήτησης. Το προτεινόμενο σύστημα αποθήκευσης θερμικής ενέργειας αναμένεται να ωφελήσει τις βιομηχανίες της Κύπρου που εξαρτώνται από τη χρήση θερμότητας (ζυθοποιία, βιομηχανίες πλαστικών και τροφίμων), παρέχοντάς τους μια βιώσιμη και οικονομική λύση. Το έργο έχει σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί με την ουσιαστική συνεργασία RTD Talos Ltd και του Frederick Research Center. Το έργο περιλαμβάνει δραστηριότητες βιομηχανικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης που θα οδηγήσουν το νέο σύστημα αποθήκευσης θερμότητας σε Επίπεδο Τεχνολογικής Ετοιμότητας 7.