Η RTD Talos είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της πιστοποίησης ISO 9001:2015!

Το ISO 9001 είναι ένα σύνολο προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών που δημοσιεύονται από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) που περιγράφει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας (QMS) σε έναν οργανισμό.
Στόχος της RTD Talos παραμένει η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας προκειμένου να διασφαλίσει τα καλύτερα αποτελέσματα και την ικανοποίηση όλων των πελατών της.