Η Εταιρεία RTD Talos από το 2016 διαθέτει και λειτουργεί Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) μετά από σχετική έγκριση (K433) της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι υποδομές που διαθέτει έχουν επίσης αξιολογηθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, κι έχουν πιστοποιηθεί ως ΔΕΚ (D276). Ο Διευθυντής του ΚΕΚ RTD Talos, Χριστόδουλος (Λάκης) Αργυρού είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε000).