Η επιτυχία μας στο πρόγραμμα HORIZON EUROPE!! Με ποσοστό επιτυχίας 21% !

(τέσσερις απο τις δεκαεννέα προτάσεις μας έχουν εγκριθεί)