Διαβάστε τώρα το 5ο ενημερωτικό δελτίο του έργου μας, HIDDEN και μάθετε περισσότερα για τη συμβολή του στον κόσμο!