Διαβάστε το άρθρο του Γενικού Διευθυντή του RTD Talos, Δρ. Αλέξανδρου Μιχαηλίδη για το IN Business News που δημοσιεύτηκε σήμερα 31 Οκτωβρίου και μάθετε τα πάντα για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα και τις ευκαιρίες για τις κυπριακές ΜμΕ.