Στιγμιότυπα από την ημερίδα που οργάνωσε η εταιρεία μας στις 4 Απριλίου σχετικά με την εναρμόνιση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα ορυκτά από ζώνες συγκρούσεων (ΕΕ 2017/821)