Τμήμα Ανάπτυξης Εργασιών

Η αποστολή του Τμήματος Ανάπτυξης Εργασιών είναι η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων και η ενσωμάτωση νέων υπηρεσιών στη βάση των αναγκών και των προοπτικών της αγοράς όπως αυτές αναλύονται και εξειδικεύονται από το Τμήμα. Παρακολουθεί επίσης επισταμένα τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες στήριξης αναπτυξιακών έργων και προτείνει λύσεις/έργα σε θέματα που εγείρονται από πελάτες ή προτείνονται σε πελάτες. Το Τμήμα διαδραματίζει ένα συντονιστικό ρόλο προς τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας όπου από κοινού χαράσσουν τη στρατηγική ανάπτυξή τους.

Το Τμήμα Ανάπτυξης Εργασιών στοχεύει επίσης τον εντοπισμό, την ανάλυση και την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, νέων αγορών και νέων συνεργασιών με άλλες επιχειρήσεις όπως επίσης τη σύσταση και τη διαχείριση των στρατηγικών σχέσεων και συμμαχιών με άλλες εταιρείες.