ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η Εταιρεία RTD TALOS από την 1η Ιανουαρίου 2016 λειτουργεί και ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) μετά από σχετική έγκριση της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (K00433). Οι υποδομές που διαθέτει έχουν επίσης αξιολογηθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, κι έχουν πιστοποιηθεί ως ΔΕΚ (D000276).

Συγκεκριμένα διαθέτει αίθουσα εκπαίδευσης εξοπλισμένη με προβολέα, πίνακες, ασύρματο δίκτυο, χώρους υγιεινής και χώρους εκτόνωσης και δυνατότητα φιλοξενίας μέχρι και 16 καταρτιζόμενους. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί και άλλες ΔΕΚ για προγράμματα με μεγαλύτερη συμμετοχή.

Στα πλαίσια της λειτουργίας του, το ΚΕΚ, αναλαμβάνει τη διεξαγωγή Πολυεπιχειρησιακών και Μονοεπιχειρησιακών προγραμμάτων τα οποία χρηματοδοτούνται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ή από άλλες Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πηγές. Διαθέτει επίσης δίκτυο Συνεργατών / Εκπαιδευτών για ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Από τον Απρίλιο του 2017, η RTD Talos λειτουργεί και ως Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων για το πρότυπο του Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης