ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στοιχεία του Αναπτυξιακού Οργανισμού RTD Talos

 • Επωνυμία: RTD Talos Ltd
 • Έτος Ίδρυσης: 2000
 • Νομική Μορφή: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Λτδ)
 • Αριθμός Εγγραφής: 115315
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 12115315Υ
 • Αριθμός Φ.Π.Α.: 10115315W
 • Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 932015/1/7022
 • Διεύθυνση Έδρας: Διογένους 1, Εμπορικό Κέντρο Κύκκου, Μπλοκ A, 4ος Όροφος, Λευκωσία, Κύπρος
 • Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Θ. 21722, 1512 Λευκωσία
 • Γενικός Διευθυντής: Δρ. Αλέξανδρος Μιχαηλίδης
 • Τηλέφωνo: 22454333
 • Τηλεομοιότυπο: 22660009
 • Ηλεκτρονική Διεύθυνση: talos@talos-rtd.com
 • Ιστοσελίδα: www.talos-rtd.com