Ανάθεση σύμβασης για αγορά υπηρεσιών ενός χημικού για τον έλεγχο ποιότητας φαρμακευτικών σκευασμάτων στο Γενικό Χημείο του Κράτους.