Γενικό Χημείο του Κράτους

Το έργο αφορά σε παροχή υπηρεσιών στο Εργαστήριο Δικανικής Χημείας και Τοξικολογίας του Γενικού Χημείου του Κράτους

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών δύο Χημικών και ενός Γραφέα στο Γενικό Χημείο του Κράτους
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Κυπριακή Δημοκρατία
Αρ. Συμβολαίου:
ΓΧΚ
Περιοχή:
Λευκωσία (Lefkosia)
Ρόλος RTD Talos:
Συντονιστής
Προϋπολογισμός:
35000.00 EUR
Παρούσα Φάση:
Σε εξέλιξη
Έναρξη:
04/10/2021
Λήξη:
13/05/2022
Υπηρεσία:
Διαχείριση Έργου

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Γενικό Χημείο του Κράτους

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 9 ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 4 ΒΙΟΛΟΓΩΝ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Δημόσιος Τομέας

Γενικό Χημείο του Κράτους

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 7 ΧΗΜΙΚΩΝ, 1 ΒΙΟΛΟΓΩΝ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ 3 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Δημόσιος Τομέας

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «THE STEAMERS» ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ