Γενικό Χημείο του Κράτους

Στόχος του έργου είναι η εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου για την ασφάλεια των τροφίμων και νερών στο ΓΧΚ. Οι ειδικοί στόχοι του έργου αφορούν σε αναλύσεις υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και κτηνιατρικών φαρμάκων, μικροβιολογικός έλεγχος τροφίμων, έλεγχος νερών για οργανικούς ρύπους και έλεγχος τροφίμων για Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς και Αλλεργιογόνων.

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών 9 Χημικών και 4 Βιολόγων, Μικροβιολόγων για την εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Κυπριακή Δημοκρατία
Αρ. Συμβολαίου:
ΓΧΚ (Transition Facility)
Περιοχή:
Λευκωσία (Lefkosia)
Ρόλος RTD Talos:
Συντονιστής
Προϋπολογισμός:
72800.00 EUR
Παρούσα Φάση:
Σε εξέλιξη
Έναρξη:
01/09/2021
Λήξη:
31/12/2021
Υπηρεσία:
Διαχείριση Έργου

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Γενικό Χημείο του Κράτους

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΥΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δημόσιος Τομέας

Γενικό Χημείο του Κράτους

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 7 ΧΗΜΙΚΩΝ, 1 ΒΙΟΛΟΓΩΝ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ 3 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Δημόσιος Τομέας

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «THE STEAMERS» ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ