Γενικό Χημείο του Κράτους

Στόχος του έργου είναι η εφαρμογή Πιλοτικών Προγραμμάτων του ΓΧΚ που αφορούν στη Δημόσια Υγεία. Οι ειδικοί στόχοι αφορούν στην εφαρμογή επιμέρους προγραμμάτων όπως την τυποποίηση Κυπριακών Προϊόντων, τη δημιουργία βιβλιοθήκης ναρκωτικών με την τεχνική Benchtop NMR, τον έλεγχο φαρμάκων, καλλυντικών και συμπληρωμάτων διατροφής κ.α.

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών 7 Χημικών, 1 Βιολόγων, Μικροβιολόγων και 3 εργατών για την εφαρμογή Πιλοτικών Προγραμμάτων
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Κυπριακή Δημοκρατία
Αρ. Συμβολαίου:
ΓΧΚ (Δημόσια Υγεία)
Περιοχή:
Λευκωσία (Lefkosia)
Ρόλος RTD Talos:
Συντονιστής
Προϋπολογισμός:
56800.00 EUR
Παρούσα Φάση:
Σε εξέλιξη
Έναρξη:
01/09/2021
Λήξη:
31/12/2021
Υπηρεσία:
Διαχείριση Έργου

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Γενικό Χημείο του Κράτους

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΥΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δημόσιος Τομέας

Γενικό Χημείο του Κράτους

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 9 ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 4 ΒΙΟΛΟΓΩΝ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Δημόσιος Τομέας

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «THE STEAMERS» ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ