Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών σχετικά με το πρόγραμμα «The Steamers», όπως η οργάνωση σεμιναρίων, η παροχή πληροφοριών στο κοινό, συντονισμός και άλλες διοικητικές εργασίες.

Τίτλος:
Παροχή Υπηρεσιών για τη λειτουργία του προγράμματος «The Steamers» στη Λευκωσία
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Κυπριακή Δημοκρατία
Αρ. Συμβολαίου:
ΟΝΕΚ 2021/05
Περιοχή:
Λευκωσία (Lefkosia)
Ρόλος RTD Talos:
Συντονιστής
Προϋπολογισμός:
31973.76 EUR
Έναρξη:
20/05/2021
Λήξη:
19/05/2023
Υπηρεσία:
Διαχείριση Έργου

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Γενικό Χημείο του Κράτους

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΥΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δημόσιος Τομέας

Γενικό Χημείο του Κράτους

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 9 ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 4 ΒΙΟΛΟΓΩΝ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Δημόσιος Τομέας

Γενικό Χημείο του Κράτους

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 7 ΧΗΜΙΚΩΝ, 1 ΒΙΟΛΟΓΩΝ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ 3 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ